Szkolenia i konsultacje

Najchętniej pracuje w systemie „Audyt + Edukacja”. Oznacza to, że najpierw spotykam się z klientami w celu zaprezentowania mojego sposobu działania. A potem, oczywiście zgodnie z ustaleniami, dokonuje swego rodzaju audytu, aby sprawdzić, w jaki sposób i w jakim zakresie będę pracować, aby pomóc moim klientom rozwiązać ich problemy.

Edukację przeprowadzam na dwa sposoby.

Pierwszym są zorganizowane szkolenia dla grup. Zazwyczaj są to zespoły nie mniejsze niż 15 i nie większe niż 50 osób. Nie rzadko zdarzało  się również prowadzenie szkoleń dla grup przekraczających liczbę 150 osób, ale to raczej wyjątkowe sytuacje. Optymalna liczba uczestników na moich szkoleniach jest uzależniona od tematu i formy zajęć. Za każdym razem ustalam to indywidualnie z klientami. Mam w swojej ofercie tematy, w których proces edukacyjny jest bardziej efektywny, gdy słuchaczy jest większa ilość, nawet powyżej wspomnianych 150 osób.

Drugą formą współpracy są indywidualne konsultacje. Zazwyczaj pracuje wtedy z jedną lub dwiema osobami, których bezpośrednio dotyczą sfery, nad którymi mamy pracować. Zazwyczaj pracuje w cyklu 2-3 godzinnych spotkań, których ostateczna ilość jest uzależniona od wielu, zazwyczaj niestandardowych, czynników. Zgodnie z zasadą, że każdy z nas jest inny, więc wymaga indywidualnego podejścia.

Zdarza się, że organizuje również „Szkolenia Otwarte”, na które może przyjść każdy (po wykupieniu biletu). Publikuję wtedy taką informację na stronie i w mediach społecznościowych.